Опис Greenlight лазера

Лазерна хірургічна установка GreenLight

Фотоселективна вапоризація аденоми простати

Одним з альтернативних методів для аблації, або енуклеації аденомантозних тканин простати, є використання лазера. Етапи розвитку лазерної терапії ДГПЗ наступні:

  • 1991 рік - Roth застосував трансуретральну лазерну інцізію простати (TULIP);
  • 1992 рік - Costello впровадив високотемпературні лазерні технології;
  • 1992 рік - Muschter застосував інтерстиціальну лазерну коагуляцію (ILC);
  • 1996 рік - Gilling опублікував результати застосування гольмієвого лазера;
  • 1998 рік - Malek вперше опублікував роботу про використання green light лазера (зеленого лазера) для фотоселективної вапоризації простати.

Фотоселективна вапоризація простати (ФВП) (Photoselective vaporization of the prostate - PVP) з використанням потужного 80 Вт калійтітанілфосфатного (KTP) лазера, або green light лазера (зеленого лазера) застосовується для видалення обструктивної тканини простати і гемостазу. Методика заснована на лазерному випромінюванні з довжиною хвилі 532 нм, яке проходить через спеціальні кристали калійтітанілфосфата, і таким чином набуває зелене світло. Проектуючи дане світло на тканину простати, вдається домогтися ефекту вапоризації (випарювання) тканини (мал. 1). Втручання є малоінвазивним, виконується під загальною або спинальною анестезією. ФВП вже більше десяти років успішно застосовується в США і Європі.

Під впливом високої температури, яка виникає при лазерному випромінюванні, відбувається коагуляція кровоносних судин. Ця обставина набагато полегшує роботу хірурга і значно скорочує ризик післяопераційних ускладнень.
Послідовність виконання операції представлена на малюнку 2.

Лазерна вапоризація простати з використанням калійтітанілфосфатного лазера завдяки комбінації вапоризуючих і кровоспинних властивостей, є оптимальним для лікування ДГПЗ. Внаслідок високої щільності застосовуваної енергії відбувається моментальна, вкрай малокровна вапоризація тканини аденоми простати (мал. 3). Лазерна енергія поглинається поверхнею тканини і проникає в гемоглобін, який абсорбує зелені промені. В результаті виділення лазерної енергії високої щільності відбувається швидке нагрівання, і наступна за цим вапоризація (випарювання) тканин мішеней. Вапоризація відбувається без глибокої коагуляції (мал. 4).

Лазерна система "Green Light PVP" і метод ФВП для лікування доброякісної гіперплазії передміхурової залози, дають можливість урологам досягти клінічних результатів, порівнянних з трансуретральною резекцією простати при значному зниженні ускладнень. ФВП являє собою малоінвазивну операцію, яка сприяє значному поліпшенню сечовипускання, швидкому і стійкому усуненню симптомів. Постановка катетера не потрібна, або потрібна лише на короткий проміжутоок часу. До інших переваг даного методу можна віднести швидке одужання і дуже високу оцінку методу пацієнтами. Переваги використання ФВП представлені у таблиці 2.

Лікування ускладнених форм ДГПЗ залишається на сьогоднішній день досить проблематичним. У дослідженні Шалекенова Б.У. описаний досвід лікування 56 хворих з ускладненою ДГПЗ. До групи були включені пацієнти з накладеною раніше епіцистостомією, камінням сечового міхура, парадоксальною ішурією, важкою супутньою патологією, яким раніше було відмовлено в оперативному лікуванні у зв'язку з високим ризиком летальності. Тільки з використанням ФВП були досягнуті досить хороші результати. Всі хворі виписані із стаціонару з одужанням (мочилися самостійно), причому середня тривалість перебування в стаціонарі склала приблизно 78 годин, тривалість катетеризації - 25 годин, кровотеча малої інтенсивності спостерігалося в 1,7% випадків. Багато досліджень показали, що операція ФВП має низьку кількість ускладнень, і забезпечує значне поліпшення за шкалою симптомів IPSS, збільшення швидкості потоку сечі. При цій інноваційній методиці, в якості іригаційної рідини використовується фізіологічний розчин, і тому видалення великих обсягів тканини (більше 100 г) відбувається без побоювання розвитку абсорбційного синдрому.

ФВП виконується у відібраних пацієнтів з клінічними результатами, порівнянними з ТУР ДГПЗ, однак з більш коротким часом катетеризації і госпіталізації. Воно може застосовуватися у пацієнтів високої групи ризику із супутньою серцевою і легеневою патологією, та у пацієнтів із проведеною антикоагулянтною терапією. Ще один плюс в порівнянні з ТУР ДГПЗ - більш низька кількість випадків ретроградної еякуляції. Однією з останніх розробок американських вчених є збільшення потужності лазера до 120 Вт - Green Light Hight Perfomanse Sistem (HPS), яка складається з 600 фіброволокон, випромінюючих лазерну енергію, схожу на 80 Вт систему, але зі значними перевагами. Вони полягають у значному зменшенні часу операції спеціально при великих розмірах простaти (100-200 г). ФВП, порівняно з ТУР ДГПЗ, дозволяє скоротити тривалість операції, рідше супроводжується ускладненнями (включаючи порушення статевої функції і виникнення стриктур), одужання наступає швидше.

Кровотеча при використанні лазера менш виражена, що дає незаперечну перевагу при лікуванні хворих, які отримують антикоагулянтну терапію. Недоліком є відсутність тканини для патоморфологічного дослідження і утруднене сечовипускання.

Застосування методу ФВП дає позитивний ефект для системи охорони здоров'я в цілому, тому що забезпечує скорочення витрат у всіх сферах. Клініка не несе витрати по перебуванню пацієнта в стаціонарі, яке, як правило, потрібно при ТУР ДГПЗ, а також витрати з лікування ускладнень, які можуть виникати після цієї процедури. Опубліковані нещодавно дослідження показали, що ФВП може являти собою альтернативу відкритої простатектомії. Це забезпечує значне зниження витрат, пов'язаних з ризиком при відкритій хірургії. Скорочення часу відновлення з 58 тижнів після ТУР ДГПЗ до одного тижня, при проведенні ФВП, означає скорочення фінансових витрат для роботодавців.